Finalistas 2013 - 2014

Finalistas do Ano Letivo 2013/2014

Akane Suzuki
Anabel Andrade
Daniel Cascão
Filip Clefos
Karin Washio
Maria Barreto
Marta Pereira
Mei Matsuo
Mónica Lima
Nene Kurihara
Oxana Grenkova
Rui Guiomar
Sayaka Tateyama
https://edcn.pt/wp-content/uploads/2021/11/Finalistas_2014.jpg