Finalistas 2015 - 2016

Finalistas do Ano Letivo 2015/2016

Ana Cavaco
Ana Rita Baptista
Andreia Ferreira
Arisa Fujita
Caetana Dias
Fu-Chien Hsieh
Minami Shiota
Miyu Matsukawa
Ruika Yokoyama
Ruri Matsuya
Saki Yuma
Valentina Codinha
Carlos Silva
David Bernardino
Francisco Ferreira
Keita Kamijo
Motoya Fukushima
Pedro Carvalho
Ricardo Henriques
https://edcn.pt/wp-content/uploads/2021/11/Finalistas_2016.jpg